Вплив гри розвиток дошкільного віку


Дерматит у дітей, Діти в дитячому саду, Розвиток дитини / Воскресенье, Декабрь 18th, 2016

Психологія

Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини

Ігрова діяльність впливає на формування довільності психічних процесів. Так, в грі у дітей починають розвиватися довільна увага і довільна пам’ять. В умовах гри діти зосереджуються краще і запам’ятовують більше, ніж в умовах лабораторних дослідів. Свідома мета (зосередити увагу, запам’ятати і пригадати) виділяється для дитини раніше і легше всього в грі. Самі умови гри вимагають від дитини зосередження на предметах, включених в ігрову ситуацію, на утриманні розігруються дій і сюжету. Якщо дитина неуважний до того, що вимагає від нього ігрова ситуація, якщо не запам’ятовує умов гри, то він просто не виходить інакше однолітками. Потреба в спілкуванні, в емоційному заохоченні змушує дитину до цілеспрямованого зосередження і запам’ятовування.

Ігрова ситуація і дії з нею чинять постійний вплив на розумовий розвиток дитини дошкільного віку.

У той же час досвід ігрових і особливо реальних взаємовідносин дитини в сюжетно-рольовій грі лягає в основу особливої ​​властивості мислення, що дозволяє стати на точку зору інших людей, передбачити їх майбутню поведінку і в залежності від цього будувати свою власну поведінку.

Рольова гра має визначальне значення для розвитку уяви. В ігровій діяльності дитина вчиться заміщати одні предмети іншими, брати на себе різні ролі. Все це сприяє розвитку уяви.

Вплив гри на розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній набуває основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками.

Залиште свій коментар:

Crawaysic
Ще дійсно побічна проблема) Врят вона кому щось заважає, мені покладемо рівно то пофиг

Unuctumbamutt
Знову таки побічна завдання) Врят вона кому щось заважає, мені візьмемо рівно то пофиг

Caulselay
І як це авторові не влом стільки часу на написання статей марнувати, ми звичайно надзвичайно вдячні, проте ось я для такої альтруїзм не здатний

Роль гри в розвитку дитини

В ігровій діяльності найбільш інтенсивно формуються психічні якості і особистісні особливості дитини. У грі складаються інші види діяльності, які потім набувають самостійного значення. Ігрова діяльність впливає на формування довільності психічних процесів. Так, в грі у дітей починає розвиватися довільна увага і довільна пам’ять. Свідома мета (зосередити увагу, запам’ятати і пригадати) виділяється для дитини раніше і легше всього в грі. Самі умови гри вимагають від дитини зосередження на предметах, включених в ігрову ситуацію, на утриманні розігруються дій і сюжету. Потреба в спілкуванні, в емоційному заохоченні змушує дитину до цілеспрямованого зосередження і запам’ятовування.

Ігрова ситуація і дії в ній чинять постійний вплив на розвиток розумової діяльності дитини. У грі дитина вчиться діяти з заступником предмета — він дає заступнику нове ігрове назву, відповідно до якого і діє. Предмет-заступник стає опорою для мислення. На основі дій з предметами-заступниками дитина вчиться мислити про реальний предмет. Поступово ігрові дії з предметами скорочуються, дитина навчається мислити про предмети і діяти з ними в розумовому плані. Таким чином, гра в’большой мірою сприяє тому, що дитина переходить до мислення в плані уявлень.

У той же час досвід ігрових і особливо реальних взаємовідносин дитини в сюжетно-рольовій грі лягає в основу особливої ​​властивості мислення, що дозволяє стати на точку зору інших людей, передбачити їх майбутню поведінку і на основі цього будувати свою власну поведінку.

Дуже великий вплив гра надає на розвиток мови. Ігрова ситуація вимагає від кожного включеного в неї дитини певного рівня розвитку мовного спілкування. Необхідність порозумітися з однолітками стимулює розвиток зв’язного мовлення.

Рольова гра має визначальне значення для розвитку уяви. В ігровій діяльності дитина вчиться заміщати предмети іншими предметами, брати на себе різні ролі. Ця здатність лягає в основу розвитку уяви. В іграх дітей старшого дошкільного віку вже не обов’язкові предмети-заступники, так само як необов’язкові і багато ігрові дії. Діти навчаються на увазі предмети і дії з ними, створювати нові ситуації в своїй уяві. Гра може в такому випадку протікати у внутрішньому плані.

Вплив гри на розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки і в ній набуває основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками. Захоплюючи дитини і примушуючи його підкорятися правилам, що містяться у взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки.

Продуктивні види діяльності дитини — малювання, конструювання — на різних етапах дошкільного дитинства тісно злиті з грою. Усередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю. Вчення вводить дорослий, воно не виникає безпосередньо з гри. Але дошкільник починає вчитися. Граючи, він відноситься до навчання як до своєрідної рольової гри з певними правилами. Однак, виконуючи ці правила, дитина непомітно для себе опановує елементарними навчальними діями. Принципово інше ставлення дорослих до навчання, ніж до гри, поступово, поволі перебудовує ставлення до нього з боку дитини. У нього складається бажання і початкове вміння вчитися.

Значення ігор у розвитку дошкільників

Ні для кого не секрет, що головною і ведучою діяльністю дошкільника є ігрова діяльність. Тільки в грі відбувається зародження і розвиток всіх інших форм діяльності дітей даного віку, через гру дитина пізнає навколишній світ, а також вчиться взаємодіяти з ним. Саме в грі малюк навчається повноцінно спілкуватися з однолітками, підпорядковувати свої бажання ігровим правилам, розвиває психічні процеси, серед яких сприйняття, мова, мислення, уяву, пам’ять, увагу, формує свої перші моральні почуття. Гра є своєрідним способом входження дітей у дорослий світ, репетицією дорослого життя для дитини, яка готує його до навчання і праці.

Гра для дитини має те ж значення, що професійна і трудова діяльність — для дорослого. Можна з упевненістю сказати, що як дитина себе проявляє в грі, так він буде себе вести в роботі, коли виросте.

Дуже великий вплив гра надає на інтелектуальний розвиток дошкільників. Предмети, що використовуються дитиною в вигаданому просторі гри, спочатку заміщають йому реальні об’єкти життя дорослих, саме вони в подальшому стають опорою для мислення. Потім поступово він перестає спиратися на предмети-заступники, починаючи діяти у внутрішньому, розумовому плані. Так, гра стимулює розвиток образного мислення. Так як в грі малюк бере собі якусь соціальну роль, у нього розвивається важлива розумова здатність він бачить ігровий предмет з різних сторін, стає на різні точки зору, являє інший погляд, який відрізняється від його власного.

Крім того, гра сприяє розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. Ігрова ситуація вимагає від них наявності певного рівня розвитку мови. Тому необхідність порозумітися з однолітками в ході гри стимулює у дітей розвиток зв’язного мовлення.

Ігри для розвитку дошкільнят формують довільність поведінки і всі психічні процеси (від елементарних до складних). Граючи, діти можуть краще зосередитися і більше запам’ятовують, ніж за прямим завданням дорослого. Їм необхідно зосередитися на предметах, які включені в ігрову ситуацію, а також на утриманні розігруються дій. Малюк, який не бажає бути уважним до того, що вимагає від нього ігрова ситуація, не запам’ятовує умов гри, зазвичай не виходить інакше однолітками. Отже, завдяки потреби в спілкуванні, емоційному заохоченні, ребенк змушений цілеспрямовано зосереджуватися і запам’ятовувати.

Існують і гри, які сприяють музичному розвитку дошкільників.

Найбільш складним видом діяльності, що освоюється малюком протягом усього дошкільного віку, є сюжетно-рольова гра, де діти можуть виконувати різні функції дорослих, моделюють їх діяльність, а також відносини між ними. Саме ігрова роль задовольняє потребу, яка є у кожної дитини — бути як дорослий. У грі малюків, переважно, приваблює можливість зображувати іншої людини (як правило, дорослого).

Великий вплив гри на розвиток наших спілкування дітей з однолітками, адже воно як раз розгортається в основному в процесі спільної гри. Граючи разом, діти повинні враховувати бажання і дії іншого, будувати і реалізовувати спільні плани, відстоювати власну точку зору.

Таким чином, ігрова діяльність справляє надзвичайно сильний вплив на мислення, мова, розумовий і музичний розвиток дитини.