Характеристика театралізованих ігор дітей дошкільного віку


Насморк у дитини, Понос у дитини, Творчий дитина / Четверг, Декабрь 29th, 2016

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:

 • Характеристика гри як провідної діяльності дошкільника. Гра як один із видів театралізованої діяльності. Правила підготовки до вистави. Особливості впливу театралізованої гри на розвиток дошкільника і використання її в роботі педагогів.
  Реферат [32.1 K], добавлена 26.03

  Роль театралізованої гри в розвитку особистості дитини. Зміст педагогічної діяльності, спрямованої на знайомство дошкільнят з художньою літературою та формування творчої активності дітей в процесі театрально-ігрової діяльності.
  Дипломна робота [106.2 K], добавлена 05.06

  Театралізовані ігри в дошкільному віці: визначення і класифікація. Класифікація режисерських ігор. Необхідність цілеспрямованого педагогічного супроводу дитячої театральної гри. Етапи роботи з розвитку театралізованої діяльності.
  Реферат [39.7 K], добавлена 28.12

  Вікові особливості старшого дошкільного віку. Роль театралізованої гри у формуванні міжособистісних відносин старших дошкільнят. Методи дослідження міжособистісних відносин дошкільнят. Констатуючий експеримент, корекційна програма.
  Дипломна робота [117.4 K], добавлена 14.05

  Гра як перша помітна для дорослих діяльність дитини. Дидактичні ігри. Виховні ігри у позаурочній виховній роботі зі школярами. Умови ефективності гри як виховного засобу. Виховний і навчальний потенціал гри.
  Дипломна робота [227.1 K], добавлена 20.05

  Роль театралізованих ігор в розвитку і вихованні дітей дошкільного віку. Вільна спільна діяльність дітей і дорослих. Фактори успішного формування творчої активності дітей в театралізованій діяльності, різноманітність тематики ігор.
  Реферат [33.7 K], добавлена 11.03

  Ігри, що виникають з ініціативи дитини. Сюжетно-рольова гра — основний вид гри дитини дошкільного віку. Організація сюжетної гри в дитячому саду: сценарії і хід проведення декількох занять на певну тематику в старшій групі дитячого садка.
  Реферат [36.5 K], добавлена 26.06

  Гуманізація освітнього процесу. Дидактична гра як спосіб навчання дітей дошкільного віку. Ігрова діяльність в молодшому шкільному віці. Сутність гри як провідного виду діяльності. Соціальна природа гри. Форми рольової гри.
  Доповідь [9.1 K], добавлена 16.01

  Гра — творчий процес. Психологічна характеристика ігрової діяльності. Розвиваючі ігри та їх умови. Прояв предметної та ігрової діяльності. Дослідно-експериментальна робота по ефективності використання гри для розвитку дітей.
  Реферат [57.3 K], добавлена 28.12.2006

  Розвиток творчої уяви як психолого-педагогічна проблема. Сутнісна характеристика театралізованої діяльності дошкільників. Психолого-педагогічні умови і методи розвитку творчої уяви в театралізованій діяльності.
  Реферат [368.0 K], добавлена 19.02

  Психологічні основи гри. Вимоги до дидактичної гри. Класифікація форм ігрової діяльності та їх коротка характеристика. Аналіз досвіду роботи вчителя з використання гри в процесі навчання. Роль ігрової діяльності в розвитку особистості.
  Реферат [47.2 K], добавлена 21.04

  Історія виникнення гри як способу вирішення труднощів в діяльності, засоби для змагання, розваги та естетичного вдосконалення людини. Педагогічні можливості гри. Ділова гра як метод навчання. Умова ефективності гри.
  Реферат [24.7 K], добавлена 22.02

  Теоретичні основи гри як засобу навчання. Історичні передумови виникнення гри. Загальна характеристика молодшого школяра, його навчальної та ігрової діяльності. Характеристика основних видів ігор та їх класифікація. Особливості розвиваючих ігор.
  Реферат [36.4 K], добавлена 16.01

  Сутність і значення гри для розвитку особистості дошкільника. Особливості художньої гри. Розвиток творчої активності дошкільнят в художній грі як психолого-педагогічна проблема.
  Реферат [21.4 K], добавлена 06.11.2002

  Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, роль гри в їхньому розвитку. Характеристика і підходи до виховання молодших школярів. Роль гри у вихованні особистості. Принципи та ефективність дидактичної гри. Підходи до розуміння гри.
  Реферат [56.2 K], добавлена 12.03

  Гра як відображення соціального життя і її вплив на всебічний розвиток дитини. Ігровий колектив: соціальний організм з відносинами співпраці та підпорядкування взаємного контролю. Виховання колективізму в дошкільному віці за допомогою гри.
  Творча робота [27.4 K], добавлена 18.08

  Історія, зміст і функції гри. Умови її ефективності як виховного засобу. Сюжетно-рольові, будівельні, театралізовані, музичні та дидактичні ігри. Експериментальне дослідження ступеня впливу гри на рівень засвоєння знань.
  Реферат [186.9 K], добавлена 12.11

  Історія виникнення рольової гри. Сюжетно-рольова гра як засіб всебічного розвитку дитини старшого дошкільного віку. Структура, зміст та види сюжетно-рольової гри. Методика організації гри в старшій і підготовчій групах.
  Реферат [38.5 K], добавлена 06.03

  Історичні передумови виникнення гри, її поняття, завдання і сутність. Класифікація і характеристика основних видів ігор. Традиційні або народні ігри. Методика всебічного розвитку дітей різних вікових груп дошкільного періоду за допомогою ігор.
  Реферат [91.9 K], добавлена 10.09

  Особливості розвитку творчих здібностей у школярів-підлітків. Гра як особливий вид діяльності дитини. Народні ігри з точки зору етнопедагогіки. Діагностика та досвід роботи з підлітками з розвитку їх здібностей засобами рольової гри.
  Дипломна робота [117.8 K], добавлена 16.03

  Інші роботи з колекції:

  Характеристика театралізованої гри

  Подібні документи

  Значення театралізованої гри в житті дитини. Дитяча художня література як мистецтво слова. Роль педагога в розвитку театралізованої гри. Робота по ознайомленню дошкільника з художньою літературою. Результати контрольного експерименту.

  Дипломна робота, доданий 29.06

  Роль гри у формуванні особистості дитини, види ігор. Вимоги, що пред’являються дитині театралізованої грою, її позитивні впливу на емоційно-вольову сферу особливого дитини. Прийоми стимуляції всебічного розвитку дітей в грі-драматизації.

  Реферат, доданий 28.09

  Поняття і класифікація театралізованої гри, її значення в розвитку комунікативних навичок у дитини 4-5 років. Роль лялькового театру у вихованні дошкільнят, види ігор-драматизації. Формування творчої активності дітей. Читання казок з малюками.

  Курсова робота, доданий 23.03

  Гра як найбільш доступний дитині і цікавий для нього спосіб переробки і вираження вражень, знань і емоцій. Протиріччя між розвивають потенціалом театралізованої гри і його недостатнім використанням. Розробки даної проблеми.

  Реферат, доданий 04.02

  Класифікація театралізованих ігор. Формування театралізованої діяльності дошкільників на заняттях. Вплив цієї сфери на формування особистісних компетенцій дитини-дошкільника. Досвід роботи по організації театралізованої гри в середній групі.

  Курсова робота, доданий 29.03

  Педагогічні умови, що сприяють творчості старших дошкільників у театралізованій грі. Особливості творчих здібностей дитини. Розробка педагогічного керівництва з організації театралізованої гри з метою розвитку креативності.

  Курсова робота, доданий 25.04

  Цілі, завдання і зміст роботи з розвитку театралізовано-ігрової діяльності у дітей старшого дошкільного віку. Основні принципи організації театралізованої гри. Особливості ігор дітей після 6 років. Види ігрових завдань та ігор-драматизації.

  Реферат, доданий 14.04

  Філософське поняття, походження і сутність гри. Характеристика ігрової діяльності в сучасній педагогічній теорії. Гра як засіб виховання та всебічного розвитку дитини. Особливості гри як форми організації життя і діяльності дітей.

  Курсова робота, доданий 21.02

  Практика розвитку дитини за допомогою гри. Значення забав у формуванні особистості дитини. Вироблення мислення, уяви, моральних якостей, кількісних навичок, творчих здібностей. Характеристика розважальної діяльності дітей.

  Реферат, доданий 11.08

  Значення гри у формуванні особистості. Природа гри, психологічна характеристика ігрової діяльності. Класифікація ігор, розвиваючі ігри та їх умови. Ефективність використання ігор у процесі навчання як спосіб всебічного розвитку дітей.

  Курсова робота, доданий 04.06

  Визначення гри, її сутність і особливості, проблематика і класифікація. Розвиваючі ігри та їх умови: вплив гри на розвиток і формування особистості дитини, як найважливіший вид дитячої діяльності, розвитку творчості та ігрового задуму дитини.

  Курсова робота, доданий 17.12

  Значення гри для всебічного виховання дитини. Психологічна характеристика ігрової діяльності. Роль діяльності у розвитку особистості дитини. Розвиваючі ігри та їх умови. Роль гри у вихованні позитивного ставлення до школі дитини.

  Курсова робота, доданий 26.01

  Основні функції дидактичної гри. Основні види дидактичних ігор як засобу всебічного виховання особистості дитини. Обов’язкові структурні елементи дидактичної гри. Організація діяльності і поведінки дітей як основна мета правил гри.

  Реферат, доданий 24.08

  Визначення та аналіз значення гри в житті дитини. Дослідження ролі гри з точки зору вальдорфської педагогіки. Ознайомлення з необхідними умовами для розвитку гри. Характеристика сутності гри, як механізму розвитку і самоцінного прояви.

  Дипломна робота, доданий 18.04

  Теоретичні основи гри як засобу навчання. Поняття і сутність гри. Історія виникнення перших ігор. Вплив гри на формування і розвиток особистості дитини. Розвиток дитячої творчості та ігрового задуму. Гра як засіб виховання дітей.

  Курсова робота, доданий 16.04

  Поняття і сутність рухомий гри, її призначення та застосування. Дослідження відомих педагогів про роль і місце рухомий гри в життя дітей. Методика проведення та правильний вибір гри. Характеристика і специфіка процесів підготовки до гри.

  Реферат, доданий 08.09

  Емоційний розвиток дитини-дошкільника, його основні характеристики. Участь емоцій і почуттів у формуванні дитячої особистості. Гра і розвиток мотиваційно-потребностной сфери дитини. Вплив театралізованої гри на емоційний розвиток дітей.

  Курсова робота, доданий 14.06

  Поняття сюжетно-рольової гри як основного з видів гри дитини дошкільного віку. Розгляд основних джерел, що живлять гру дитини. Характеристика компонентів сюжетно-рольової гри: сюжет, зміст, роль. Складові програми Дитинство.

  Курсова робота, доданий 20.03

  Походження і сутність гри. Сюжетно-рольові ігри та їх класифікація. Театралізовані, творчі, дидактичні і музично-дидактичні ігри. Вплив гри на розвиток дитини. Зразки для вирішення нових завдань, що виникають в пізнанні, праці.

  Контрольна робота, доданий 13.02

  Походження і значення гри, класифікація дитячих ігор, іграшка. Значення гри для подолання емоційних труднощів дошкільнят: загальний вплив гри на дітей, вміння грати, вплив різних видів ігор на розвиток дитини. Суть дидактичної гри.

  Дипломна робота, доданий 11.03

  У світі казки. Театралізовані ігри-заняття з дітьми з проблемами в інтелектуальному розвитку

  У першому розділі посібника Характеристика театралізованої гри як діяльності дитини дошкільного віку колектив авторів розкриває поняття театралізованої гри, призводить історичний екскурс формування цього поняття. Ними ж розглядається проблема взаємозв’язку ігор з педагогічним процесом, також показано вплив театралізованих ігор на психічні аспекти розвитку і становлення дитини як особистості. Описуються структурні компоненти театралізованої гри, відбивається характер ігрової дії.

  У книзі розглянуто актуальність проблеми застосування театралізованої гри в практичній психології в процесі онтогенезу. Театралізовані ігри розглядаються в площині етнокультурного та екологічного виховання в рамках глибинної екології, а також з точки зору соціальних відносин людей, естетичного виховання.

  У другому розділі «Особливості ігрової діяльності дітей з проблемами в інтелектуальному розвитку» автори посилаються на положення Виготського Л. С. про закономірний розвиток аномального дитини і вважають, що необхідно створювати особливі умови для дітей з відхиленнями. Розповідається про проблеми і причини не є нормальним, що розвиваються дітей в різних періодах дитинства (Гаврилушкина О. П. Катаєва А. А. Морозова Н. Г. Соколова Н. Д, Стребелева Е. А. Кулеша Е.). наводиться екскурс можливих порушень пізнавальної діяльності аномальних дітей, пов’язаних з театралізованої грою і іграшкою. У зв’язку з інтелектуальною недостатністю дітей авторами підкреслюється роль навчання таких дітей використовувати предмети — заступники, які у нормально розвиваються дітей формується довільно. Також описуються приклади гри дітей із затримкою мовної сфери, перебіг самої гри за допомогою ігрових компонентів і операцій. Автори вважають, що цілеспрямоване формування театралізованої ігрової діяльності на заняттях «У світі казки» розвиває особистість дитини: формуються адекватне емоційні реакції, з’являються зацікавлене ставлення до різноманітних явищ навколишньої дійсності, товариськість і доброзичливе ставлення до людей, тварин, рослин. Заняття по книзі «У світі казки» — дієвий засіб корекційно-виховної роботи.

  У третьому розділі «Навчання театралізованої грі дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю» мова йде про два основні групах театралізованих ігор, про їх компонентах, зміст. Розповідається про використання театралізованих ігор в корекційно — виховної роботи з дітьми дошкільного віку, яке здійснюється за трьома напрямками. Звертається увага на проведення спеціальних занять «У світі казки», розглядаються особливості їх проведення: хто проводить заняття, як повинні бути обладнана кімната, різний матеріал, на що він повинен бути спрямований розглядаються як групові, так і індивідуальні заняття, і багато іншого.

  Автори посібника виділяють підготовчий і основний етап проведення театралізованих ігор-занять, кожен з яких описаний детально. В ході виконання занять «У світі казки» повинні реалізуватися певні завдання, спрямовані на розвиток особистості аномального дитини.

  У розділі 4 «Варіанти конспектів занять« У світі казки »» наведені заняття, які детально розглянуті і прописаний за кожного заняття педагогічний задум, матеріал, зміст заняття.

  Анотацію виконала студентка Сабліна Анна Александровна

  Зміст

  Характеристика театралізованої гри як діяльності дитини дошкільного віку 5

  Особливості ігрової діяльності дітей з проблемами в інтелектуальному розвитку 9

  Навчання театралізованої грі дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю 16

  Варіанти конспектів занять У світі казки 27

  Рекомендована література 74

  Передмова

  З метою розширення корекційного впливу на дитину з проблемами в розвитку в ДНЗ № 97 Фрунзенського району Санкт-Петербурга проводяться спеціальні заняття з варіативної технології — театралізованої діяльності. Ці заняття називаються У світі казки. Ми намагаємося в назві цих занять не висловлюватись у термінах казкотерапія, сказкокоррекція, так як відносимо їх в більшій мірі до класичної діяльності педагога, який використовує гру, в даному випадку театралізовану, повсюдно. Назвавши заняття У світі казки, ми прагнули і за змістом і за змістом наповнити життя дітей з проблемами в інтелектуальному розвитку казкою. Діти з вдячністю сприйняли створену нами казкову кімнату. Вони повірили в казку, яка живе в цій великій і гарній кімнаті, а головне, напевно, в нас самих — педагогів-дефектологів. При зустрічі з тими, хто веде заняття У світі казки, малюки, навіть погано говорять, завжди запитують: В казку підемо? — Або показують напрямок руху до казкової кімнаті; найбільш наполегливі беруть педагога за руку і ведуть в кімнату казок, отримуючи при цьому величезне задоволення. Нам діти теж доставляють велику радість, так як, зустрічаючи вчителя-дефектолога, провідного ці заняття, кажуть: Здрастуй, казка! , Казка йде! Ну, де ще доросла людина може почути, що його звуть казка? Ось ці слова В казку підемо і стали вживаними і дітьми і дорослими.

  В даному посібнику представлені варіанти занять У світі казки, які проводяться з дітьми з затримкою психічного розвитку, з легкої, помірної і важкою розумовою відсталістю. Здебільшого діти з помірною та важкою розумовою відсталістю інтегруються на заняттях з дітьми, що мають менш виражені проблеми в інтелектуальному розвитку. На наш погляд, це дозволяє в процесі театралізованої гри вирішувати не тільки пізнавальні, але й моральні завдання. Спілкування, взаємодопомога стають обов’язковою складовою цих занять.

  Ми не можемо надати можливість скачати книгу в електронному вигляді.

  Інформуємо Вас, що частина повнотекстової літератури по психолого-педагогічної тематики міститься в електронній бібліотеці МГППУ за адресою http: // psychlib. ru. У разі, якщо публікація знаходиться у відкритому доступі, то реєстрація не потрібна. Частина книг, статей, методичних посібників, дисертацій будуть доступні після реєстрації на сайті бібліотеки.

  Електронні версії творів призначені для використання в освітніх і наукових цілях.

  Новини психології